TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Úspešní absolventi

Jozef, absolvent odboru Automatizácia
Jozef, absolvent odboru AutomatizáciaSubproject manager pre elektronické stavadlá - Siemens s.r.o.
Po nástupe do zamestnania bolo pre mňa príjemným zistením, že nemusím začínať, ako sa hovorí „od podlahy“. Štúdium zamerané na automatizáciu procesov v železničnej doprave mi poskytlo vedomosti, ktoré si priamo vyžaduje moje pracovné zameranie. Takisto mi pomohlo osvojiť si špecifický prístup k riešeniu úloh z oblasti dopravných zabezpečovacích systémov. Je zadosťučinením pozrieť sa späť s vedomím, že som školské lavice nedral nadarmo.
Alexandra, absolventka odboru Biomedicínske inžinierstvo na FEL
Alexandra, absolventka odboru Biomedicínske inžinierstvo na FELSystémový analytik - GlobalLogic s.r.o.
So štúdiom na Elektrotechnickej fakulte som veľmi spokojná. Počas štúdia som získala veľa zaujímavých informácií v oblasti prístrojov, senzorov a technológií využívaných v biomedicíne, ktoré teraz uplatňujem pri vývoji medicínskeho zariadenia.
Andrej, absolvent odboru Multimediálne inžinierstvo
Andrej, absolvent odboru Multimediálne inžinierstvoDoktorand - Queen Mary University of London, UK
Na Elektrotechnickej fakulte som bol spokojný, pretože mi pomohla kriticky myslieť a logicky uvažovať v oblasti programovania. Nadobudol som vzdelanie a skúsenosti v oblasti 3D grafiky a animácie, ktoré mi pomohli presadiť sa v zahraničí.
Andrej, absolvent odboru Telekomunikácie na FEL
Andrej, absolvent odboru Telekomunikácie na FELProduktový manažér - SWAN, a.s.
Štúdiom odboru Telekomunikácie na Elektrotechnickej fakulte som získal veľa poznatkov a potrebný prehľad v informačno-komunikačných technológiách, ktoré využívam v pracovnom živote. Okrem základného štúdia som mal príležitosť pracovať v univerzitnom Vedecko-technologickom parku a rozvíjal som svoje kompetencie v oblasti podnikania a kariérneho rozvoja, kde som si vybudoval mnoho užitočných kontaktov. V neposlednom rade som si na univerzite počas štúdia užil bohatý spoločenský život spojený s akciami rôzneho druhu.
Tomáš, absolvent odboru Elektrotechnika
Tomáš, absolvent odboru ElektrotechnikaDoktorand na FEL
Štúdium na FEL mi ponúklo veľa informácií a poznatkov z oblasti elektrotechniky a elektroniky a je dobrým základom úspešnej kariéry. Veľmi kladne hodnotím aj prístup a ochotu zamestnancov na fakulte.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera