TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Ukážkové otázky z testu z prijímacej skúšky na FEIT

Časť prijímacej skúšky zo všeobecného prehľadu a vedomostí získaných počas stredoškolského štúdia bude realizované formou testu tvoreného uzavretými otázkami zameranými na konkrétny študijný program, t.j. pre každý študijný program budú odlišné otázky.

Chceš si otestovať svoje vedomosti? Vyber si správny študijný program a pozorne čítaj.

Ukážkové otázky z matematiky

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera