English Ukraine

Ponuka študijných programov na FEIT

Študijné programy pre akademický rok 2020/2021

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM (Bc.)

Študijný program / Odbor
Dĺžka štúdia
Plánovaný počet prijatých
Denné / Externé
automatizácia / kybernetika
3
80 / -
autotronika / elektrotechnika
3
50 / -
biomedicínske inžinierstvo / elektrotechnika
3
50 / -
elektrotechnika / elektrotechnika
3
160 / -
elektrooptika / elektrotechnika
3
30 / -
multimediálne technológie / informatika
3
100 / -
komunikačné a informačné technológie / informatika
3
210 / -

V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť a ponúknuť uchádzačom iný študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.V prípade nízkeho počtu uchádzačov na externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.

INŽINIERSKÉ ŠTÚDIUM (Ing.)

Študijný program / Odbor
Dĺžka štúdia
Plánovaný počet prijatých
Denné štúdium
aplikovaná telematika / kybernetika
2
20
biomedicínske inžinierstvo / eletrotechnika
2
30
elektroenergetika / elektrotechnika
2
40
elektrické pohony / elektrotechnika
2
20
fotonika / eletrotechnika
2
20
riadenie procesov / kybernetika
2
40
telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo / informatika
2
80
multimediálne inžinierstvo / informatika
2
30
výkonové elektronické systémy / elektrotechnika
2
40

V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť a ponúknuť uchádzačom iný študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.


DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (,PhD.)

Študijný program / Odbor
Dĺžka štúdia
Denné / Externé
elektroenergetika / elektrotechnika
3 / 5
elektrotechnológie a materiály / elektrotechnika
3 / 5
riadenie procesov / kybernetika
3 / 5
silnoprúdová elektrotechnika / elektrotechnika
3 / 5
telekomunikácie / informatika
3 / 5
teoretická elektrotechnika / elektrotechnika
3 / 5

Uvedené študijné programy doktorandského štúdia sú akreditované aj v anglickom jazyku.

V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné a externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť a ponúknuť uchádzačom iný študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

Stránka vytvorená na základe dostupných materiálov
 Juraj Remenec / juraj.remenec@feit.uniza.sk