TikTok FEIT
English Ukraine
Image

Rada garantov fakulty

RADA GARANTOV NA FEIT UNIZA - 1. stupeň

 1. prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
 2. doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
 3. prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
 4. prof. Ing. Peter Počta, PhD.
 5. prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 6. prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
 7. doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

RADA GARANTOV NA FEIT UNIZA - 2. stupeň

 1. prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
 2. prof. Ing. Peter Brída, PhD.
 3. prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
 4. prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
 5. prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
 6. prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 7. prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
 8. prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
 9. prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

RADA GARANTOV NA FEIT UNIZA - 3. stupeň

 1. prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
 2. prof. Ing. Peter Brída, PhD.
 3. prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
 4. prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
 5. prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 6. prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk