TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine
Image

Rada garantov fakulty (RGF) FEIT

pre jednotlivé stupne vš štúdia akreditovaných študijných programov
(v zmysle Smernice UNIZA č.214)

RADA GARANTOV NA FEIT UNIZA - 1. stupeň

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (predseda RGF)

prof. Ing. Michal Frívaldský, PhD.  (garant E 1.)

prof. Ing. Aleš Janota, PhD. (garant A 1.)

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. (garant BMI 1.)

doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (garant MT 1.)

prof. Ing. Peter Počta, PhD.  (garant KIT 1.)

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. (garant EO 1.)

RADA GARANTOV NA FEIT UNIZA - 2. stupeň

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (predseda RGF)

prof. Ing. Peter Brída, PhD.  (garant TRI 2.)

prof. Ing. Michal Frívaldský, PhD.  (garant VES 2.)

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. (garant MI 2.)

prof. Ing. Aleš Janota, PhD. (garant RP 2.)

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. (garant BMI 2.)

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. (garant FOT 2.)

RADA GARANTOV NA FEIT UNIZA - 3. stupeň

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.  (predseda RGF a garant SE  3.)

prof. Ing. Peter Brída, PhD.  (garant T 3.)

prof. Ing. Aleš Janota, PhD. (garant RP 3.)

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. (garant TE 3.)

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. (garant EaM 3.)

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera