TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Pracovné ponuky

Image

Štipendijná prax 2022/2023 (#62)

Pridanie pracovnej ponuky:
2 years ago
Typ pracovnej ponuky:
štipendijná prax
FEIT partner:
Schaeffler
Počet pozícií:
1
Miesto výkonu práce:
Kysucké Nové Mesto, SK, 024 01
Dátum nástupu:
ihneď
Platové podmienky:
€5,00 EUR / na hodinu
Kontaktná osoba:
Jana Cádrová
Kontaktný email:
+421414205340

Informácie o pracovnej príležitosti

Spoločnosť Schaeffler je dynamickou globálnou technologickou spoločnosťou a jej úspech je výsledkom podnikateľského ducha a dlhej histórie súkromného vlastníctva. Znie to pre Vás zaujímavo? Ako partner všetkých hlavných automobilových výrobcov, ako aj kľúčových hráčov v letectve a priemyselných odvetviach, Vám ponúkame veľa príležitostí na rozvoj. 

 

Všeobecný popis

Cieľová skupina študentov: 

 

študenti III. ročníka Bc. štúdia alebo študenti Ing. štúdia  Strojníckej fakulty, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, Fakulty Riadenia a Informatiky, prípadne fakúlt s obdobným zameraním.

 

Organizačné informácie k praxi:

 • výberové konanie  prebehne v mesiacoch jún/august/september 2022
 • VŠ štipendijná prax trvá od októbra 2022 – do júna 2023
 • rozsah praxe je  20 - 40 hodín/mesiac
 • súčasťou štipendijnej praxe je jazykový kurz
 • vybratí uchádzači podpíšu so spoločnosťou Schaeffler Kysuce/Slovensko, spol. s r.o. Dohodu o poskytnutí štipendijnej praxe
 • svoje žiadosti posielajte do 14.9.2022

Ponuka č. 11 - oddelenie priemyselného inžinierstva

oblasťpodpora projektového manažmentu  – vhodné pre študentov fakulty riadenia a informatiky

počet miest: 1

náplň práce:

 • programovanie doplnkových funkcii pre SW Tecnomatix Plant simulation
 • potrebná znalosť niektorých z jazykov C, C#,C++, VB, Python pozadovana
 • potrebné základy štatistiky a práca s dátami
 • vítaná skúsenosť so spojitou a diskrétnou simuláciou a takisto so simulačným SW Tecnomatix Plant simulation

Ponuka č. 12 - oddelenie priemyselného inžinierstva

oblasťpodpora projektového manažmentu  – vhodné pre študentov priemyselného inžinierstva, príp. elektrotechniky

počet miest: 3

náplň práce:

 • podpora oddelení metód priemyselného inžinierstva, digitálneho podniku a výrobných projektových tímov
 • spracovávanie štatistických údajov
 • zlepšovanie procesov
 • pomoc pri procese 3D skenovania - skenovanie s prístrojom
 • práca so softvérom tvorba/modelovanie 3D modelov objektov/strojov v daných SW
 • tvorba prezentácií a prezentácia výsledkov
 • práca so softvérmi: Excel, Blender, Unity, Autodesk Inventor, Autodesk ReCap a Leica Cyclone

 

 

 

Ponuka č. 13 - výrobné oddelenie

oblasťpodpora projektového manažmentu  – vhodné pre študentov priemyselného inžinierstva, príp. elektrotechniky, manažment podniku

počet miest: 4

náplň práce:

 •  administrácia projektovej dokumentácie 
 • reporting aktuálneho stavu projektov
 • podpora pri plánovaní kapacít pre projekty 
 • procedúry, inštrukcie, šablony

Ponuka č. 2 - oddelenie výroby špeciálnych strojov

oblasťKoncepty a kalkulácie  – vhodné pre študentov strojárstva

počet miest: 1

náplň práce:

 • kalkulácia nákladov
 • administratívne práce spojené s tvorbou cenových ponúk
 • spolupráca s oddeleniami konštrukcie, nákupu, montáže,
 • práca v SAP, práca v programoch Microsoft Office,
 • spracovávanie údajov v Databáze

Ponuka č. 3 - oddelenie výroby špeciálnych strojov

oblasťSoftwarová oblasť - vhodné pre študentov elektrotechniky a informačných technológií

počet miest: 1

náplň práce:

 • tvorba výkresovej dokumentácie v sw Eplan P8
 • správa macro projektu a symbolov v v sw Eplan P8
 • návrh riadiacich systémov pre oblasť jednoúčelových strojov
 • tvorba reportov a ISO STN 13849

Ponuka č. 6 - oddelenie Schaeffler Academy

oblasťvzdelávanie zamestnancov - vhodné pre študentov ekonómie, pedagogiky

počet miest: 1

náplň práce:

 • administrovaná práca (práca s PC a internými SW)
 • vyhodnocovanie, štatistiky
 • príprava podkladov ku školeniam

Ponuka č. 7 - oddelenie Schaeffler academy

oblasťduálne vzdelávanie - vhodné pre študentov informatiky, ekonómie

počet miest: 1

náplň práce:

 • podpora interného software pre manažment duálneho vzdelávania
 • komunikácia v EN jazyku s kolegami z Nemecka
 • upload údajov  do software
 • úprava software
 • školenie inštruktov na prácu so software

Ponuka č. 8 - HR marketing

oblasťHr marketing - vhodné pre študentov so zameraním na manažment a marketing

počet miest: 1

náplň práce:

 • spravovanie inzercie na sociálnych sieťach
 • spolupráca pri marketingových aktivitách v súvislosti s vyhľadávaním kandidátov
 • administratívna podpora na HR oddelení

Ponuka č. 9 - oddelenie výrobnej kvality

oblasťVýrobná kvalita - vhodné pre študentov strojárstva

počet miest: 1

náplň práce:

 • riešenie zákazníckych reklamácií 
 • zabezpečovanie a spolupráca pri školení v oblasti kvality pre výrobných pracovníkov v Schaeffler Kysuce, s.r.o. 
 • používanie nástrojov kvality (8D, 5why, ishikawa, SPC, FMEA,..)
 • dohľad nad plnením požiadaviek zákazníkov.
 • dohľad nad značením dielov a spätnou sledovateľnosťou.
 • vizualizácia reklamácií
 • vytváranie montážnych výkresov a kusovníkov
 • vytváranie 3D modelov nakupovaných a normovaných dielov

 

Mzda:  €5,00 EUR / na hodinu 

 

Čakajú Vás vzrušujúce úlohy a vynikajúce možnosti rozvoja, pretože s inováciami ovplyvňujeme budúcnosť. Tešíme sa na Vašu žiadosť.

 

Ako Schaeffler vníma manažérske schopnosti nájdete na odkaze: schaeffler.com/leadership.

 

www.schaeffler.com/careers


Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera