TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Pracovné ponuky

Image

Ponuka práce v NDS (#60)

Pridanie pracovnej ponuky:
2 years ago
Typ pracovnej ponuky:
plný úväzok
FEIT partner:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Počet pozícií:
1
Miesto výkonu práce:
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum nástupu:
ihneď
Platové podmienky:
neuvedené
Kontaktná osoba:
neuvedené
Kontaktný email:
neuvedené

Informácie o pracovnej príležitosti

Absolventi, naštartujte svoju kariéru v NDS.

Národná diaľničná spoločnosť má dvere otvorené aj pre čerstvých absolventov a to najmä zo stavebných, elektrotechnických, IT alebo dopravných fakúlt. U nás môžete svoju kariéru naštartovať hneď po škole a od začiatku pracovať na pozíciách s jedinečným zameraním a na projektoch celospoločenského významu.
Neváhajte, pošlite nám svoj životopis už dnes a zistite čo všetko vám môžeme ponúknuť.

 

Geotechnik – špecialista opráv diaľnic

Čo bude tvoja úloha?

Budeš odborne zabezpečovať technickú agendu
súvisiacu s opravami pridružených stavebných objektov
(napr. sanácie zosuvov svahov) a s geotechnickým
monitoringom diaľnic, spracovávať podklady pre
plánovanie opráv objektov a sledovanie a kontrolu stavu
zosuvu, prípadne funkčnosti použitých sanačných prvkov
a pracovať s projektovou a inou dokumentáciou.

 

Špecialista cien a finančného kontrolingu stavieb

Čo bude tvoja úloha?

Budeš pripravovať cenovú časť súťažných podkladov,
prerokovávať a upravovať nové ceny neobsiahnuté
v zmluvách, pripomienkovať zmluvy, budeš účastníkom
verejných obstarávaní na stavebné práce, tovary a služby,
zabezpečovať tvorbu databáz cien stavebných prác
a sledovať vývoj týchto cien.

 

Špecialista informačných a riadiacich systémov diaľnic

Čo bude tvoja úloha?

Budeš zabezpečovať zmluvné plnenia údržby a opráv,
prípravy procesu verejného obstarávania, plánov obnovy
a dopĺňania zariadení a spoluprácu pri tvorbe a realizácii
projektov na informačných a riadiacich systémoch
diaľnic, ktoré majú vplyv na plynulosť cestnej premávky
a zvyšujú bezpečnosť na diaľniciach.

 

Špecialista prevádzky a údržby

Čo bude tvoja úloha?

Budeš zabezpečovať zmluvné plnenia a kontroly kvality
vykonávania opráv technologického vybavenia cestných
tunelov, vykonávať prehliadky technologického vybavenia
cestných tunelov a spolupracovať pri zabezpečovaní,
prerokovávaní realizačných projektových
dokumentácií z hľadiska opráv, obnovy a modernizácie technologického
vybavenia cestných tunelov a zabezpečiť ich realizáciu.

 

Špecialista tunelov

Čo bude tvoja úloha?

Budeš zabezpečovať úlohy a plánovanie krátkodobých
plánov údržby a opráv na stavebných objektoch
tunelov, posudzovať a spolupracovať pri zabezpečení
všetkých stupňov dokumentácií cestných tunelov
vo výstavbe, aktívne sa zúčastňovať na kontrolných
dňoch počas výstavby a na preberacích konaniach
a vypracovávať technické podklady pre proces verejného
obstarávania.

 

Špecialista opráv a investícií

Čo bude tvoja úloha?

Budeš plánovať a koordinovať činnosti v rámci zverených
projektov, zabezpečovať technickú agendu v oblasti
opráv objektov pozemno–stavebného charakteru,
kontrolovať projektovú dokumentáciu,
diagnostiku a znalecké a odborné posudky
a spracovávať podklady pre proces
verejného obstarávania.

 

Viac info nájdete na našom webe:  https://www.ndsas.sk/spolocnost/kariera/pracovne-pozicie

 

 


Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera