TikTok FEIT
English Ukraine

Pracovné ponuky

Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov (#56)

Pridanie pracovnej ponuky:
12 mesiace staré
Typ pracovnej ponuky:
plný úväzok
FEIT partner:
Stredná odborná škola elektrotechnická
Počet pozícií:
1
Miesto výkonu práce:
Komenského 50, 010 01 Žilina
Dátum nástupu:
1.9.2022
Platové podmienky:
neuvedené
Kontaktná osoba:
Ing. Krúpová
Kontaktný email:
krupovat@soseza.sk

Informácie o pracovnej príležitosti

Kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania

 

Podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • rozsah úväzku: 100%
  • pracovný pomer: s perspektívou na dobu neurčitú
  • platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • pedagogická spôsobilosť nie je podmienkou nástupu

 

Zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie
  • profesijný životopis
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní

 

Požadované doklady prosím doručte do 30.6.2022 na e-mail: krupovat@soseza.sk
Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.
Kontakt: 0911/350 981 Ing.Krúpová- zástupkyňa pre teoretické vyučovanie.


Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk