TikTok FEIT
English Ukraine

Pracovné ponuky

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov (#43)

Pridanie pracovnej ponuky:
one year ago
Typ pracovnej ponuky:
na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia zmluvy
FEIT partner:
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš
Počet pozícií:
1
Miesto výkonu práce:
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš
Dátum nástupu:
ihneď
Platové podmienky:
od 915 € + príplatky
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Ursínyová
Kontaktný email:
+421 905 632 867

Informácie o pracovnej príležitosti

Hľadáme učiteľa, ktorý je otvorený novým prístupom k výchove, vzdelávaniu a
má pozitívny vzťah k žiakom.

Miesto výkonu práce
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš

Pracovný pomer
na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia zmluvy

Rozsah úväzku
100 %-ný

Platové podmienky
tarifný plat podľa aktuálneho NV č. 338/2019 Z.z. príloha č. 4
od 915 € + príplatky

Požadované vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v danom študijnom odbore a doplňujúce pedagogické štúdium na výkon činnosti učiteľa
odborných predmetov (v prípade, že ho uchádzač nebude mať, štúdium začne najneskôr do 2
rokov od prijatia).

Náplň (druh) práce
- výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom – učiteľ odborných predmetov
- zodpovednosť za kvalitný priebeh a výsledky vyučovacieho procesu

Požiadavky na uchádzača
- žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením kontaktu
- profesijný, štruktúrovaný životopis - doklady o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania
- preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov
- ovládanie štátneho jazyka
- zdravotná spôsobilosť
- splnenie vyššie uvedených požiadaviek uchádzača na vzdelanie

Ponúkané výhody
37,50 hod. pracovný týždeň, práca od 7:00 do 15:00 - jednozmenný pracovný režim,
45 dní dovolenky

Ďalšie požiadavky
Komunikačné schopnosti, manuálna zručnosť, samostatnosť v práci, zodpovednosť
a spoľahlivosť, ochota učiť sa, cieľavedomosť, flexibilita, počítačové zručnosti

Kontaktné informácie
SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš
e-mail: sosslm@sosslm, kontaktná osoba: Ing. Jana Ursínyová, +421 905 632 867


Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk