TikTok FEIT
English Ukraine

Elektronický zápis a vloženie maturitného vysvedčenia

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk