TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA

Súťaž kreatívnych stredoškolákov, ktorí realizujú svoje myšlienky

Technická myšlienka roka 2021

Poster TMR

O súťaži

Do súťaže sa každoročne prihlasujú stredné školy z celého Slovenska. Súťaž je zameraná na tieto oblasti:

  • Priemyselná a výkonová elektronika
  • Signálová elektronika
  • Mikroprocesory a ich aplikácie
  • Mechatronika
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Informačné a komunikačné technológie
  • automatizácia
  • Zabezpečovacie systémy
  • Multimédiá

Podmienky pre prihlásenie sú nasledovné:

Každý projekt vyhodnotí odborná komisia, zložená z členov Fakulty Elektrotechniky a informačných technológií. Projekty, je možné podporiť v prípade potreby aj materiálne, formou poskytnutia bezplatných vzoriek súčiastok a vývojových kitov od našich priemyselných partnerov.

Organizátor súťaže

FeitCity

Partneri

Brose logo Semiconductor Panasonic STM

Záverečné správy súťaže TMR

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk
GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
^