TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA

Súťaž kreatívnych stredoškolákov, ktorí realizujú svoje myšlienky

 1. Prihlás svoj projekt a ukáž že si najlepší
 2. Zabojuj o vecné ceny
 3. Študenti, ktorí sa umiestnia do 3. miesta, budú prijatí na FEIT bez prijímačiek

Finálové kolo sa uskutoční
16. apríla 2024 v priestoroch FEIT UNIZA

Projekty postupujúce do finálového kola TMR2024

Meno súťažiaceho Názov projektu
1 D. Zavarský, M. Hodek 1/16 RC Tank
2 M. Goc CNC fréza
3 M. Kamiač CNC frézovačka
4 P. Ondreička, A. Šiška, K. Machara Elektromobil
5 S. Grble Elektronická výsledková tabuľa pre športové účely
6 M. Zajvald Model automatického skladu
7 L. Vastag RC tank s efektmi
8 M. Matulík, D. Bednarčík Rekonštrukcia a nadväznosť elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia
9 T. Varga Riadiaci pult rušňa pre modelovú železnicu
10 A. Hoc Smart Recyling Bin
11 T. Gajdoš Teslov transformátor
12 T. Volna Učebná pomôcka vo VR

Technická myšlienka roka

O súťaži

Máš zaujímavý nápad, prihlás sa s ním do súťaže, veľa sa naučíš od našich mentorov a vyhrať môžeš hodnotné ceny. Buď najlepší na Slovensku. Súťaž je zameraná na tieto oblasti:

 • Automatizácia
 • Biomedicína
 • Fyzika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Mechatronika
 • Mikroprocesory a ich aplikácie
 • Multimédiá
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Priemyselná a výkonová elektronika
 • Signálová elektronika
 • Zabezpečovacie systémy

Podmienky pre prihlásenie sú nasledovné:

Každý projekt vyhodnotí odborná komisia, zložená z členov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Projekty, je možné podporiť v prípade potreby aj materiálne, formou poskytnutia bezplatných vzoriek súčiastok a vývojových kitov od našich priemyselných partnerov.

Organizačný poriadok

Organizátor súťaže

FeitCity

Partneri

ZAIt DT_pyramida Hitachi Siemens Evpo
Semiconductor Stredoslovenská distribučná

Záverečné správy súťaže TMR

Výsledky súťaže TMR 2023

1. miesto

Milan Bobuljak,
CityApka - Komplexné riešenie tématiky SmartCity
1. miesto TMR2023
2. miesto

Vratko Hajducík,
Smart hodinky pre študentov a žiakov
2. miesto TMR2023
3. miesto

Martin Tóth, Martin Gizela,
Gravírovač
3. miesto TMR2023
Cena FEIT

Pavol Hodás, Martin Krause,
Queasy
Cena FEIT TMR2023
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Ondrej Hock, PhD.
+421 41 513 1619
ondrej.hock@uniza.sk
GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
^