TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA

Súťaž kreatívnych stredoškolákov, ktorí realizujú svoje myšlienky

 1. Prihlás svoj projekt a ukáž že si najlepší
 2. Zabojuj o vecné ceny
 3. Študenti, ktorí sa umiestnia do 3. miesta, budú prijatí na FEIT bez prijímačiek

Výsledky súťaže TMR2023

1. miesto TMR2023
Milan Babuljak
2. miesto TMR2023
Vratko Hajducík
3. miesto TMR2023
Martin Tóth, Martin Gizela
Cena FEIT TMR2023
Cena FEIT

Technická myšlienka roka

Poster TMR

Podrobný harmonogram finálového kola TMR2023 – 13.04.2023

Čas odČas doPopis / Meno a priezviskoProjekt
7:008:45Príchod súťažiacich a príprava exponátov
8:45 Otvorenie súťaže
9:009:15P. Hodás, M. Krause Queasy
9:159:30M. Babuljak CityApka – Komplexné riešenie tématiky SmartCity
9:309:45P. Samardák Virtuálny hudobný nástroj ukulele
9:4510:00V. Hajducík Smart hodinky pre študentov a žiakov
10:0010:15A. Duga, T. Bobek 3D Arm
10:1510:30J. Kačmarčík Model riadeného parkoviska s počítadlom voľných miest
10:3010:45P. Antolik Inteligentný kurník
10:4511:00J. Novák Bezpečnosť pri práci s priemyselným robotom
11:0011:15O. Kapusta Multifunkčná elektronická stanica
11:1511:30R. Remáč Inteligentný smetný kôš
11:3011:45M. Tóth, M. Gizela Gravírovač
11:4512:00P. Jaš Dochádzkový systém
Obedná prestávka
13:0013:15J. Lukáč Univerzálna brúska
13:1513:30M. Pjura 3D tlačiareň
13:3013:45S. Makara Náučné video
13:4514:00S. Jevčák Laboratórny napájací zdroj a krížové meranie spotreby elektrickej energie
14:0014:15F. Firda Arduino Robot
14:3015:00Vyhlásenie výsledkov súťaže TMR2023
15:00 Ukončenie súťaže TMR2023

O súťaži

Máš zaujímavý nápad, prihlás sa s ním do súťaže, veľa sa naučíš od našich mentorov a vyhrať môžeš hodnotné ceny. Buď najlepší na Slovensku. Súťaž je zameraná na tieto oblasti:

 • Automatizácia
 • Biomedicína
 • Fyzika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Mechatronika
 • Mikroprocesory a ich aplikácie
 • Multimédiá
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Priemyselná a výkonová elektronika
 • Signálová elektronika
 • Zabezpečovacie systémy

Podmienky pre prihlásenie sú nasledovné:

Každý projekt vyhodnotí odborná komisia, zložená z členov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Projekty, je možné podporiť v prípade potreby aj materiálne, formou poskytnutia bezplatných vzoriek súčiastok a vývojových kitov od našich priemyselných partnerov.

Organizačný poriadok

Organizátor súťaže

FeitCity

Partneri

ZAIt DT_pyramida Hitachi Siemens
Semiconductor

Záverečné správy súťaže TMR

Výsledky súťaže TMR 2022

1. miesto

Adam Pavúček, SPŠE Košice
Smart Home
Poster TMR
2. miesto

Filip Pavlovič, SPŠ JM Banská Bystrica
CS24A1 – modul 24bitového adc prevodníka
Poster TMR
3. miesto

Milan Klein, Matúš Švirloch, Jakub Solár, SSOŠ Poprad
Kontajner na separovanie odpadu s mobilnou aplikáciou
Poster TMR
Cena FEIT

Martin Vlček, SPŠE Košice
Firemný informačný systém pre mobilné zariadenia
Poster TMR
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Ondrej Hock, PhD.
+421 41 513 1619
ondrej.hock@uniza.sk
GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
^