ZÁPIS DO ĎALŠIEHO ROKU ŠTÚDIA

 • zápis do ďalšieho roku štúdia bude online, teda bez Vašej prítomnosti,
 • skúšobné termíny budú skúšajúci vypisovať do termínu 6.9.2021, po tomto termíne už nebudú vypísané skúšobné termíny,
 • skontrolujte si prosím, že k tomuto termínu máte v e-vzdelávaní zapísané všetky Vami vykonané skúšky,
 • v prípade, že nemáte, kontaktujte príslušného skúšajúceho mailom (všetky mailové adresy na našej fakulte sú v tvare: meno.priezvisko@feit.uniza.sk),
 • predpísaný počet kreditov pre zápis do ďalšieho roku štúdia je 35, https://feit.uniza.sk/2021/05/usmernenie-dekana-feit-uniza/
 • v prípade, že ste neurobili „prenesený“ predmet (teda mali ste predmet  zapísaný súvisle bez prerušenia v dvoch po sebe idúcich akademických rokoch), v štúdiu nemôžete pokračovať aj napriek tomu, že ste získali potrebný počet kreditov,
 • v takom prípade si môžete podať prihlášku do 2. kola prijímacieho konania – oznam o padávaní prihlášok do 2. kola nájdete na našom webe  https://feit.uniza.sk/podmienky-prijatia-bakalarske-studium/ alebo https://feit.uniza.sk/podmienky-prijatia-inzinierske-studium/
 • prihlášku do druhého kola na bakalársky stupeň si už nemôžete podať, ak ste na našej fakulte už predtým 2x neúspešne študovali,
 • v septembri budete mať presne určený deň na potvrdenie indexov a potvrdení, ktoré potrebujete pre rodičov, resp. pre seba. Dovtedy si prosím zapíšte  do indexov všetky predmety, ktoré máte zapísané v e-vzdelávaní (za celú dobu dištančnej výučby) a k nim aj dátum vykonanej skúšky a známku,
 • v prípade, že nespĺňate podmienky na postup do ďalšieho roku štúdia, je potrebné požiadať o ukončenie štúdia (stačí mailom, tlačivo dostupné na https://feit.uniza.sk/studenti/tlaciva/),
 • ak o ukončenie štúdia nepožiadate k 31.8.2021, budete zo štúdia vylúčený, bez nároku na vydanie potvrdenia o štúdiu

ISIC

Informácie pre študentov vyšších ročníkov, Bc. Ing. štúdia prolongácia preukazu je možná od 01.09.2021, avšak až po reálnom zápise do ročníka.
Úhrada poplatku musí byť vykonaná výlučne cez eMANY  – elektronickú peňaženku UNIZA na stránke https://emany.uniza.sk/.
Upozorňujeme, že študenti končiacich ročníkov majú platnosť karty len do 30.06.2021, ostatní 30.09.2021. Prihlásenie do eMANY je umožnené len študentom počas štúdia na UNIZA, t.j. 1. ročník Ing. štúdia až po zápise.

 • V prípade potreby kontaktujte:
  Žilinská univerzita v Žiline
  Centrum informačných a komunikačných technológií
  Oddelenie podpory používateľov
  miestnosť AA018 (prízemie rektorátu)
  +421415131717, karty@uniza.sk

UBYTOVANIE

Zápis na izby na akad. rok. 2021/22

Oznamujeme študentom, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie v stanovenom termíne na akad. rok 2021/22 v UZ Veľký Diel UNIZA, že im ubytovanie bolo pridelené (viď. e-vzdelávanie/sekcia ubytovanie). Zápis na izby bude možné uskutočniť pri odhlásení z ubytovania 3.5.21 -21.5.21/ a elektronicky e- mailom.

BLOKE mailtelefón
DA – DBeva.frncova@dorm.uniza.sk041 -513/1418
DC -DDrenata.sokova@uniza.sk041-513/1429
DEturska@dorm.uniza.sk041-513/1423
DFsobolova@dorm.uniza.sk041-513/1424
DGkaraskova@dorm.uniza.sk041-513/1425
DHsobolova@dorm.uniza.sk041-513/1421