OZNAM pre uchádzačov: potvrdenie strednej školy sa na prihláške nevyžaduje

Vážení maturanti,   z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií UNIZA.   V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.   Prihlášku je potrebné:

  • vytlačiť,
  • podpísať,
  • naskenovať (fotka z mobilu),
  • nahrať do systému Elektronická prihláška,
  • prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky. 

  Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu. Prihlášku Vám skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Vás oslovíme e-mailom.   Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ponúka perspektívne bakalárske študijné programy:

Rovno si môžete podať prihlášku.  

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať