Posúvame termín podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium do 31.5.2020