PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM DO 30. APRÍLA